Patroni honorowi OSHEE World Expedition

Patroni honorowi zbudowali wiarygodność OSHEE World Expedition, co pozwoliło nam znacznie łatwiej nawiązać dialog z patronami medialnymi i sponsorami. Dzięki zaufaniu i inspiracji właśnie tych organizacji, nasze działania przekroczyły masę krytyczną, niezbędną do rozpoczęcia ostatniego etapu przygotowań wyprawy.

„Podróżowanie uczy skromności. Widzisz, jak niewiele miejsca zajmujesz w świecie.” Gustave Flaubert

Mamy nadzieję, że realizacja OSHEE World Expedition przyczyni się do promocji w Polsce idei olimpijskiej, a za granicą – naszego kraju jako fascynującego kierunku turystycznego.


Patroni honorowi OSHEE World Expedition